Chia sẻ lên:
Bao Sling đóng 2000kg xi măng

Bao Sling đóng 2000kg xi măng

Mô tả chi tiết

 Bao sling đóng 2000kg xi măng

1- đóng 40bao loại 50kg 

2- đóng 50bao loại 40kg

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bao Jumbo Đáy Xả
Bao Jumbo Đáy Xả
Bao Kiểu Tròn
Bao Kiểu Tròn
Bao Kiểu Vuông
Bao Kiểu Vuông
Bao Sling
Bao Sling
Bao Luồn Đáy, Bo Thân
Bao Luồn Đáy, Bo Thân
Bao Vuông
Bao Vuông
Bao Xả Đáy, Quai Ngang
Bao Xả Đáy, Quai Ngang
Bao Xả Đáy
Bao Xả Đáy
Đáy Bao Xả
Đáy Bao Xả
Mẫu Bao Các Loại
Mẫu Bao Các Loại
Bao Đáy Vuông
Bao Đáy Vuông
Bao Jumbo Bag
Bao Jumbo Bag
Bao 4 Biên
Bao 4 Biên
Bao Chống Phình
Bao Chống Phình
Bao 4 Biên
Bao 4 Biên
Bao Đáy Tròn
Bao Đáy Tròn
Mẫu Bao Jumbo
Mẫu Bao Jumbo
Mẫu Bao
Mẫu Bao
Bao Sling đóng 2000kg xi măng
Bao Sling đóng 2000kg xi măng
Bao sling 2000kg
Bao sling 2000kg